Mi smo tim
koji voli
izazove

Štampa visokog kvaliteta predstavlja našu osnovnu delatnost. Organizacioni i proizvodni kapaciteti daju nam mogućnost da poslove završavamo u veoma kratkom roku, uz zadržavanje već prepoznatljivog nivoa kvaliteta

Naša ponuda

Ukoliko nam
donesete
traženi kvalitet
mi ćemo ga prestići

Naša ponuda

Ukoliko nam
donesete cenu
mi ćemo joj
biti konkurentni

Kontakt
04

Ukoliko zahtevate
vremenski rok
mi ćemo ga
ispoštovati

Naša ponuda

Štamparija Grafolik Beograd

Štampa visokog kvaliteta predstavlja našu osnovnu delatnost. Organizacioni i proizvodni kapaciteti daju nam mogućnost da poslove završavamo u veoma kratkom roku, uz zadržavanje već prepoznatljivog nivoa kvaliteta.

Više od dve decenije predanog rada u grafičkoj industriji predstavljaju našu garanciju da smo u stanju da zadovoljimo sve zahteve klijenata iz oblasti ofset i digitalne štampe, i da ostvarimo trajno i uspešnu saradnju na poljima grafičkog dizajna i pripreme.

Tim od 25 zaposlenih svakom poslu pristupa sa podjednakom pažnjom i željom sa svakodnevnim usavršavanjem u struci. Svakodnevne radne aktivnosti svih zaposlenih su usmerene ka postizanju najvišeg mogućeg kvaliteta naručenog grafičkog proizvoda ili usluge što dovodi do zadovoljstva klijenta, ali istovremeno i svih koji učestvuju u realizaciji posla.