Štamparija Grafolik Beograd

Štampa visokog kvaliteta predstavlja našu osnovnu delatnost. Organizacioni i proizvodni kapaciteti daju nam mogućnost da poslove završavamo u veoma kratkom roku, uz zadržavanje već prepoznatljivog nivoa kvaliteta.

Više od dve decenije predanog rada u grafičkoj industriji predstavljaju našu garanciju da smo u stanju da zadovoljimo sve zahteve klijenata iz oblasti ofset i digitalne štampe, i da ostvarimo trajno i uspešnu saradnju na poljima grafičkog dizajna i pripreme.

Tim od 25 zaposlenih svakom poslu pristupa sa podjednakom pažnjom i željom sa svakodnevnim usavršavanjem u struci. Svakodnevne radne aktivnosti svih zaposlenih su usmerene ka postizanju najvišeg mogućeg kvaliteta naručenog grafičkog proizvoda ili usluge što dovodi do zadovoljstva klijenta, ali istovremeno i svih koji učestvuju u realizaciji posla.