Štamparija Grafolik

Delatnost

Štampa visokog kvaliteta predstavlja našu osnovnu delatnost. Organizacioni i proizvodni kapaciteti daju nam mogućnost da poslove završavamo u veoma kratkom roku, uz zadržavanje već prepoznatljivog nivoa kvaliteta.

Više od dve decenije predanog rada u grafičkoj industriji predstavljaju našu garanciju da smo u stanju da zadovoljimo sve zahteve klijenata iz oblasti ofset i digitalne štampe, i da ostvarimo trajno i uspešnu saradnju na poljima grafičkog dizajna i pripreme.

Tim od 25 zaposlenih svakom poslu pristupa sa podjednakom pažnjom i željom sa svakodnevnim usavršavanjem u struci. Svakodnevne radne aktivnosti svih zaposlenih su usmerene ka postizanju najvišeg mogućeg kvaliteta naručenog grafičkog proizvoda ili usluge što dovodi do zadovoljstva klijenta, ali istovremeno i svih koji učestvuju u realizaciji posla.

Politika poslovanja

Moderno shvatanje poslovanja, stručan kadar i savremena oprema čine Kuću štampe Grafolik pouzdanim partnerom u oblasti štamparstva i vizuelnih komunikacija. Posebna pažnja se posvećuje odnosu sa klijentima i dobroj poslovnoj komunikaciji kao proverenom sredstvu za zadovoljenje potreba korisnika naših usluga.

Od svog osnivanja 1990. godine, Kuća štampe Grafolik prošla je put od malog preduzeća za pružanje usluga štampe, do firme sa širokim spektrom usluga iz domena grafičke industrije i zaokruženim proizvodnim procesom u sopstvenom pogonu, samim tim konkurentne kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Tokom godina kvalitetnog rada izgradili smo renome zasnovan na visokom kvalitetu proizvoda i pruženih usluga uz razumevanje i poštovanje potreba klijenata.

Poslovna vizija

Obzirom na stručnost i iskustvo zaposlenih stečeno tokom godina uspešnog rada i stalnog usavršavanja u struci, u prilici smo da ponudimo i više od same štampe. Spremni smo da u svakom trenutku sa kupcima i korisnicima naših usluga podelimo to znanje i pružimo konsultacije oko izbora materijala i sve druge savete koji mogu da dovedu do podizanja nivoa kvaliteta na obostrano zadovoljstvo.

Grafolik ima cilj da se i u budućnosti zadrži na visokoj poziciji na tržištu ofset i digitalne štampe. Smatramo da je takav cilj ostvariv prvenstveno zadržavanjem i stalnim unapređenjem kvaliteta štampe, ali i profesionalnim odnosom prema poslu, prisnom saradnjom i razumevanjem potreba klijenata, uz upotrebu isključivo kvalitetnih materijala.