Digitalna štampa - štamparija Beograd

Digitalna štampa odvija se po principu computer to print. Sadržaj koji je potrebno odštampati prenosi se sa računara, laptopa ili flash memorije, direktno na mašinu za štampanje tako da se štampanje praktično odvija bezkontaktno. Ova vrsta štampe je mlada i brza tehnika štampe i danas je naročito nezamenljiva kada je potrebno  kvalitetno odštampati mali tiraž u najkraćem mogućem vremenskom roku. Digitalna štampa je vrlo praktična za štampanje probnih primeraka, vizit karti, pozivnica, flajera, memoranduma, ID kartica, kalendara, nalepnica, plakata i drugih sadržaja ukoliko se za njih ne planira veliki tiraž. Digitalna štampa stekla je veliku popularnost zbog velikog izbora različitih materijala na kojima se može raditi štampa, mogućnosti personalizacije i jednostavne promene podataka u sadržaju koji se štampa, finansijske  isplativosti za mali tiraž i kratkih rokova izrade. Mogućnosti digitalne štampe su velike koliko i želje naših klijenata. Veliki formati za potrebe uređenja izloga, sajamskih prostorija ili štandova, bilbordi, brendiranja kancelarija i drugih mesta koja nameravaju da kvalitetno privuku  poglede svojih kupaca, takođe se štampaju digitalnom štampom. Naša kompletna  ponuda digitalne štampe obuhvata digitalnu štampu malih formata, digitalnu štampu velikih formata, digitalnu štampu na PVC foliji, meshu, ceradi, piši-briši foliji, štampu plakata i postera, prozorsku grafiku, zidnu grafiku, podnu grafiku, digitalnu štampu na pločastim materijalima, majicama, tekstilu, platnu za skele, katovanje folije, kaširanje na pločaste materijale, montažu štampe, jarbole, zastave i foto tapete.

Showing all 9 results