Dorada štampe - štamparija Beograd

Dorada odštampanog reklamnog materijala korišćenjem tehnike UV laka, folio tiska,  blindruka, kaširanja, katovanja, gravura, veza i  montaža, podjednako su važni kao i ostali segmenti u procesu štampe i formiranja brenda. Zato dorada i montaža kao finalni koraci moraju biti podjednako kvalitetno i profesionalni urađeni kao i sam dizajn, priprema i štampa. Naša štamparija nudi kompletnu završnu obradu što je velika olakšica za naše klijent. Na taj način omogućili smo da, od ideje do konačne realizacije, naši klijenti  dobiju sve na jednom mestu. Tim profesionalaca koji stoji iza celog procesa nastanka finalnog proizvoda spremnog za upotrebu, garancija je vrhunskog kvaliteta.

Showing all 8 results