Ofset štampa - štamparija Beograd

Ofset štampa je precizna tehnika indirektne štampe pogodna za srednje i velike tiraže. Ova tehnika zahteva određenu pripremu za štampu i samim tim  dodatno vreme za isporuku štampanog materijala. Štampanje časopisa, magazina, knjiga, brošura, kalendara, lifleta, postera, flajera, reklamnih kesa, reklamnih blokova, agendi, eko notesa, fascikli, fascikli sa mehanizmom, fascikli sa gumicom, registratora, mapi za projekte, POS materijala, memoranduma, koverti, čestitki, omota za DVD, jelovnika, etiketa, podmetača za čaše, podmetača za miš, lepeza, puzli i drugih štampanih sadržaja za masovnu promociju ili upotrebu, vrši se upravo ofset štampom. Visok kvalitet štampe, savršeno poklapanje boja, mogućnost grafičke dorade, fleksibilnost pri izboru boja i papira, kao i isplativost za veće tiraže, čini ofset štampu idealnim rešenjem za štampanje. Pouzdanost i kvalitet ove najzastupljenije tehnike štampe potvrđuje i primena tehnologije ofset štampe za štampanje novčanica.

Showing all 25 results