Grafički dizajn - štamparija Beograd

Grafički dizajn je kreativni deo štampe koji ideju klijenta oblikuje i pretvara u atraktivnu vizuelnu poruku. Različite tehnike štampe poput  UV laka, folio tiska,  blindruka, kaširanja, katovanja i montaže omogućavaju da se oblikovana ideja materijalizuje na originalan način. U grafičkom dizajnu važno je da originalnost i maštovitost prati harmoničnost i razumljivost poruke. Dizajn i priprema za štampu su posebno odgovorni za kvalitet finalnog rezultata štampe i zato je važno taj posao prepustiti stručnom, kreativnom i iskusnom timu.

Showing all 6 results